Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Xưởng vẽ vàng cao cấp Hải Đồ Cổ

Sứ vẽ vàng Hải Đồ Cổ còn được vinh dự là một trong hai thương hiệu có hàng thủ công cao cấp duy nhất ở Việt Nam