SHB Đỗ quang Hiển tặng cho bộ trưởng TM Uganda

Chủ tịch ngân hàng SHB Bầu Hiển lựa chọn cúp Nữ Hoàng vẽ vàng 24k một trong những sản phẩm chế tác thủ công cao cấp của xưởng Quà Quý làm quà tặng ngài Henry Kajura - Phó Thủ Tướng Uganda