Năng lực sản xuất

Sứ vẽ vàng Hải Đồ Cổ còn được vinh dự là một trong hai thương hiệu có hàng thủ công cao cấp duy nhất ở Việt Nam (cùng với tranh thêu XQ).