chủ tich UBND HP tặng lãnh đạo tập đoàn LG

Sản phẩm sứ vẽ vàng được làm hàng quà tặng nhân dịp ban lãnh đạo tập đoàn LG ( Hàn Quốc) sang do ông Koo Bon Jun - Phó chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc LG làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc trao đổi với chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Dương Anh Điền.