Hotline: 0908.75.1102

Giới thiệu


Phát triển bởi Dự Án 1102 kết hợp với Quỹ văn hóa Hà Nội.

- Dự án 1102 - Được "Khai sinh" và đưa vào vận hành với tiêu chí "Độc", "Lạ" chưa từng có từ sự kết hợp tinh tế giữa: Văn hóa, Du lịch, Sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề, mang đến mô hình "tiếp thị số" hoàn hảo nhằm tạo ra "thương hiệu số" cho các làng nghề và "Nhân hiệu số" cho các nghệ nhân.
- Dự án nhằm tôn vinh những đóng góp của nhiều nghệ nhân tại các làng nghề ở Việt nam trong việc gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống; nhưng nét tinh hoa của các làng nghề trên toàn quốc.
- Đây cũng là giải pháp hữu hiệu giúp các nghệ nhân, thợ giỏi tại các làng nghề thủ công mỹ nghệ bảo vệ "Thương hiệu số" của mỗi tổ chức cá nhân và định vị "nhân hiệu số" trên môi trường internet; góp phần tạo dựng thương hiệu làng nghề truyền thống Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế với khu vực và toàn cầu.

 

 

Dự án 1102 - Giải pháp ứng dụng công nghệ Số trong việc tôn vinh nghệ nhân và xúc tiến thương mại sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề Việt Nam.